In veel opzichten lijken semi-orthopedische schoenen op confectieschoenen; er is een wisselende collectie, ze zijn modieus en ze worden vaak zelfs bij de zelfde fabrikanten gemaakt. Grootste verschil is echter dat semi-orthopedische schoenen meer ruimte en mogelijkheden bieden om voetbeddingen en aanpassingen aan te kunnen brengen. Tevens zijn deze schoenen in verschillende breedtematen te bestellen.

Kijkt u ook op onderstaande websites

www.theunissenschoenmode.nl

www.hendrikslandgraaf.nl

Veel mensen die met confectieschoenen niet meer uit de voeten kunnen, maar voor wie volledige maatschoenen niet nodig zijn, kunnen met semi-orthopedische schoenen goed geholpen worden.

Aanvraag procedure

 1. De behandelend specialist of huisarts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie.
 2. U maakt een afspraak bij een orthopedisch schoentechnicus.
 3. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Aan de hand van deze maten kunt u een keuze maken uit verschillende modellen en kleuren schoenen. Tevens worden uw persoon en verzekeringsgegevens opgenomen en levert u het verwijsbriefje van de arts in.
 4. De orthopedisch schoentechnicus vraagt vervolgens bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren. Deze machtiging is nodig om u voor vergoeding in aanmerking te laten komen.
 5. Zodra de machtiging binnen is, worden de door u gekozen schoenen besteld.
 6. Als de schoenen binnen komen, worden de benodigde voorzieningen aan de schoenen vervaardigd door de orthopedisch schoentechnicus.
 7. Als de schoenen gereed zijn, wordt er een afspraak met u gemaakt, om de schoenen af te leveren

Vergoedingen

De kosten van semi-orthopedische schoenen worden door zorgverzekeraars voor het grootste gedeelte vergoed. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage; of dit voor u het geval is , kunt u na lezen in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. De meeste zorgverzekeraars zullen deze eigen bijdrage bij u in rekening brengen. Bij enkel zorgeverzekeraars moeten wij deze eigen bijdrage zelf bij de klant innen en zullen wij dit doen bij aflevering van de schoenen.

Verstrekkingen

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw verzekeraar een machtiging verleent. Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden.

Deze regels voor verstrekkingen zijn voor semi - orthopedische schoenen als volgt:

 1. Na het eerste paar schoenen mag u na 3 maanden een reserve paar aanvragen.
 2. na 15 of 18 maanden (bepaald door uw zorgverzekeraar) na het eerste paar mag u een nieuw paar schoenen aanvragen mits u maar één paar adequate schoenen heeft.
 3. Deze regeling herhaalt zich vervolgens iedere 15 of 18 maanden.
 4. Iedere 3 jaar mag u, naast de herhalingsparen, een reserve paar.
 5. U heeft voor iedere aanvraag een verwijsbriefje van de huisarts nodig; voor de eerste aanvraag is echter een verwijsbrief van de behandelend specialist vereist.
 6. Kinderen jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

Levertijd

De levertijd van semi - orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar binnen krijgen. Bij volwassenen wordt altijd een levertijd binnen 12 weken gegarandeerd. Bij kinderen is de levertijd binnen 10 weken.

Inlopen

De eerste tijd kunnen de schoenen vreemd aanvoelen: u bent de op uw voet afgestemde correctie immers niet gewend. Vandaar dat het raadzaam is het dragen van uw schoenen rustig op te bouwen: begin met een paar uur per dag en bouw het in een of twee weken tijd op naar een volledige dag. Mocht u na twee weken nog last hebben van uw schoenen, neemt u dan contact op voor advies of voor een controle – afspraak.

Onderhoud

Aan uw schoenen heeft u weinig tot geen onderhoud. Wel is het raadzaam om schoenen af en toe te laten luchten. Daarom is het prettig voor u als u twee paar schoenen heeft, zodat u kunt wisselen.

Het kan zijn dat na verloop van tijd het lederen dekje op uw supplementen aan vervanging toe is. Als dat zo is, kunt u het bij uw orthopedisch schoentechnicus laten vervangen.

Bij normaal gebruik is het raadzaam uw schoenen na 1 jaar te laten controleren op functionaliteit.

 

Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden.

Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in uw garantieperiode.

Doorgaans zullen uw schoenen een levensduur behouden van minimaal 18 maanden, zodat u, bij meerdere paren, goed uitkomt met de eerder genoemde termijnen van de zorgverzekeraars.

Klachten over onze dienstverlening of producten

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht. Indien u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking dient u als volgt te handelen.

Indien wij een ‘ontevredenheid ‘van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliëntenzorg Zorgsector.

Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u het contactformulier in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie van W.H.J.M. Vijgen- Deckers.

Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden.

Kwaliteitszorg

Orthopedisch schoentechnicus W.H.J.M.Vijgen-Deckers is deelnemer aan de erkenningsregeling die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is. Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze hele organisatie bovenaan staan.

Wanneer het medisch noodzakelijk is dat u met spoed geholpen wordt, dan kunt u na telefonisch overleg altijd binnen 24 uur bij ons terecht. Tijdens vakantiesluiting van ons bedrijf kunt u terecht bij onze waarnemer Wolter Schoentechniek, Minckelerstraat 20, 6372 PP Landgraaf, Telefoonnummer 045-5325554.

Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product, alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Voor u een prettig idee, omdat u, uw (medische) gegevens en uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden.

Heeft u echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag van u. Met uw suggesties kunnen we ons immer nog verder verbeteren.

Bedrijven in de (para)medische sector zullen altijd handelen uit het belang van de patiënt in uw belang dus. Toch is het voor iedere patiënt goed om te weten dat er belangenorganisaties bestaan voor patiënten. Bovendien heeft iedere orthopedisch schoentechnicus een aansprakelijkheidsverzekering.